Bagot Street Birmingham

2 Bagot Street, Birmingham, B4 7AY